News

Grade 11 Admissions opening

FEB 05

Grade 11 Admissions opening

Ang pinakamababang bayarin sa Grade 11 ng Espiritu Santo Parochial School.

Kung galing public school
PAUNANG BAYARIN (ENROLLMENT): PHP 500.00
KADA BUWAN (Hulyo-Marso): PHP 500.00

Kung galing private school
PAUNANG BAYARIN (ENROLLMENT): PHP 950.00
KADA BUWAN (Hulyo-Marso): PHP 950.00

Saklaw ng bayarin

  • Modules kada quarter
  • RFID
  • Google accounts para sa online learning

Paano magbabayad?
Online bank transfer / GCash


BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
Account name: Espiritu Santo Parochial School
Account number: 0253413638

Via GCash: BPI Bank Transfer
Account name: ESPS
Account number: 0253413638

Ipadala ang resibo ng BPI / GCash sa finance@esps.edu.ph at ilagay ang pangalan at ang dahilan ng pagpapadala ng bayad. 

Kung lilipat ng ESPS, ihanda ang mga dokumentong ito:

  • PSA Birth Certificate (original at photocopy)
  • Baptismal Certificate (original at photocopy)
  • Good moral Certificate (original copy)
  • 2 pirasong 2x2 picture
  • Orihinal na F-138 / Report card 

'WAG MAHIHIYANG MAGTANONG!

Via landline: 8711-0991 
Via email: esps1947@esps.edu.ph
Via Facebook: @esps1947